Prawo pracy określa prawa  i obowiązki pracodawcy oraz ich pracowników. Z wyborem  formy zawarcia umowy o pracę tj.:

  • na okres próbny,
  • na czas określony,
  • na czas nieokreślony,
  • na zastępstwo,

zastanawia się każdy przedsiębiorca.
Wymiar czasu pracy i koszty związane z zatrudnianiem  pracowników np.:

  • wynagrodzenia chorobowe,
  • urlop wypoczynkowy,
  • urlop macierzyński,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
  • wszelkiego rodzaju odprawy i odszkodowania,

dają się  we znaki nie jednemu przedsiębiorcy.
Ponoszone koszty mają istotny wpływ na wynik finansowy firmy.
Podpowiadamy, które formy zatrudnienia są odpowiednie dla początkującego pracownika i jak optymalizować koszty zatrudnienia.