Nadanie numeru PESEL ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych w Polsce.

Nie każdy cudzoziemiec wie, że pracując w Polsce niezbędny jest nadanie numer PESEL.

Nadanie numeru PESEL potrzebne jest między innymi do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Chętnie pomożemy Ci w uzyskaniu „Nadanie numeru PESEL„.


Są 2 sposoby uzyskać numer PESEL:

  1. Podczas zameldowania się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni – dostaniesz numer PESEL z urzędu automatycznie. Zgodnie z istotnymi zmianami w zakresie nadawania numeru PESEL dla cudzoziemców, które weszły w życie od dnia 1 marca 2015 roku.
  2. Bez zameldowania należy złożyć wniosek w urzędzie gminy z koniecznością wskazania podstawy prawnej do uzyskania numeru PESEL.

W przypadku, gdy nie możesz się zameldować, niezbędne są dokumenty:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL.
  2. Dokument, który potwierdza tożsamość, i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Opłaty urzędowe:

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać na nadanie numeru PESEL:

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL — dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Czym jest numer PESEL ?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Po co cudzoziemcowi PESEL ?

Wyjaśnijmy na początku że dla cudzoziemca który nie urodził się w Polsce nie ma warunku posiadania numeru PESEL. Tylko urodzony w Polsce otrzymuje go automatycznie z urzędu jak każdy Polak.

Jednak bez niego nie jest możliwa legalna praca, nie ma możliwości dostępu do niektórych świadczeń czy uzyskania zaświadczeń i rozliczeń z US (Urząd Skarbowy) lub z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Ponadto nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej czy załatwiać sprawy z urzędami elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego , którego założenie również wymaga posiadania numeru PESEL.

Są również szczególne przypadki np.:

Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500 plus. Przysługuje im także prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Może również okazać się niezbędny, kiedy wjazd obywatela Ukrainy do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną podczas kontroli na granicy.