Nadanie numeru PESEL ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych w Polsce.

Nie każdy cudzoziemiec wie, że pracując w Polsce niezbędny jest nadanie numer PESEL.

Nadanie numeru PESEL potrzebne jest między innymi do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Chętnie pomożemy Ci w uzyskaniu „Nadanie numeru PESEL”.

 


Są 2 sposoby uzyskać numer PESEL:

  1. Podczas zameldowania się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni – dostaniesz numer PESEL z urzędu automatycznie. Zgodnie z istotnymi zmianami w zakresie nadawania numeru PESEL dla cudzoziemców, które weszły w życie od dnia 1 marca 2015 roku.
  2. Bez zameldowania należy złożyć wniosek w urzędzie gminy z koniecznością wskazania podstawy prawnej do uzyskania numeru PESEL.

W przypadku, gdy nie możesz się zameldować, niezbędne są dokumenty:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL.
  2. Dokument, który potwierdza tożsamość, i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Opłaty urzędowe:

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać na nadanie numeru PESEL:

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL — dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.