Rejestracja firmy

Prawo polskie umożliwia przedsiębiorcom otwieranie firmy i jej prowadzenie z wykorzystaniem wielu rozwiązań dotyczących możliwości wyboru formy prawnej:

  • spółki prawa handlowego,
  • spółki osobowe,
  • działalność gospodarcza.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej wielkości uzyskiwanych dochodów, a także od wielkości przedsięwzięcia, każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję, która z możliwych form prowadzenia działalności będzie odpowiednia dla jego działalności. Często zdarza się, że decyzję taką przedsiębiorcy podejmują nie zapoznając się ze wszystkimi dostępnymi formami prawnymi.

Przed rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej należy zdecydować:

  • o firmie (nazwie) działalności,
  • o przedmiocie prowadzonej działalności (PKD),
  • o formie prawnej.

Rejestracja firmy (spółki kapitałowej) podlegającej przepisom Kodeksu spółek handlowych, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku o rejestrację w KRS. Wnioski do KRS można składać osobiście lub korespondencyjnie oraz elektronicznie. Najczęściej wnioskodawcy wybierają tradycyjny sposób złożenia wniosku. Należy pamiętać o przestrzeganiu procedury jednego okienka.

Rejestracja firm

Zapraszamy do konsultacji z naszą firmą i zapoznania się z najistotniejszymi informacje z punktu widzenia założyciela firmy dotyczące możliwości prawnych zakładania firmy w Polsce.