Obsługa księgowa (w tym: usługi dodatkowe) prowadzona przez nasze Biuro Rachunkowe ma bardzo szeroki zakres. Obejmuje ona prowadzenie ksiąg rachunkowych, reprezentację klienta przed instytucjami takimi jak: Urząd skarbowy, Zakład ubezpieczeń społecznych.

Biuro Rachunkowe MAGFIN realizuje swoje usługi z zachowaniem najwyższych standardów, zapewnia klientowi łatwy dostęp do informacji i ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu świadczonych usług.

 

Usługi księgowe wykonywane w miarę potrzeb:

 1. Sporządzanie i złożenie innych wymaganych deklaracjiObsługa księgowa
  – PCC.
 2. Aktualizacja danych
  – CEIDG, REGON, NIP.
 3. Sprawozdawczość dla urzędu statystycznego, banków i innych instytucji Państwowych.
 4. Bieżące wsparcie księgowe
  – kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym.
 5. Reprezentowanie Klienta
  – zgodnie z otrzymanym Pełnomocnictwem.

 

Zamknięcie roku obrotowego:

 1. Przygotowywanie rocznych zeznań i innych deklaracji podatkowych.
 2. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
 3. Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych.

 

W dzisiejszych czasach dobra obsługa księgowa stanowi solidną podstawę każdej działalności gospodarczej. Najbardziej korzystną formą jest dziś outsourcing – zlecenie tj.  zlecenie spraw księgowych profesjonalistom. Jest to rozwiązanie wygodne i ekonomicznie bardziej opłacalne, ponieważ w przeciwieństwie do księgowości wewnętrznej jest elastyczne i pozbawione dodatkowych obciążeń związanych z zatrudnieniem osoby na etat.

Oddajemy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie !