Pozostałe doradztwo gospodarcze świadczone przez nasze Biuro Rachunkowe obejmuje usługi w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów finansowych, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Sporządzamy je w oparciu o szczegółowe wytyczne klienta. Zawsze służymy naszą radą i doświadczeniem przy każdym projekcie.

Wykonujemy również analizy finansowe takie jak:

 • analiza sprzedaży,
 • analiza kosztów (z uwzględnieniem źródeł i rodzaju kosztów),
 • analiza płynności finansowej (w tym: rachunek przepływów pieniężnych),
 • wskaźniki finansowe (tj. obliczenia wraz z opisami),
 • inne zestawienia danych księgowych.

Analizy te są ważnym elementem wspomagającym podejmowanie kluczowych decyzji w firmie.

Pozostałe doradztwo gospodarcze

Pozostałe doradztwo gospodarcze świadczone przez nasze biuro obejmuje również:

 • sporządzanie dokumentów statutowych, umów, porozumień, uchwał, regulaminów (regulamin wynagrodzeń, regulamin pracy itp.),
 • wsparcie przy postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
 • porady prawne przez poleconego Radcę prawnego,
 • składanie przelewów do banku,
 • bieżące monitorowanie należności,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • inne usługi na życzenie Klienta.