Aby móc legalnie pracować, jako cudzoziemiec, musisz uzyskać Zezwolenie na pracę w całej Polsce.

Co to jest i dlaczego to potrzebne?

Jest to ważny dokument, który pozwala Ci na wykonywanie pracy na terytorium Polski. Bez Zezwolenia nie możesz legalnie podjąć pracy. Doprowadzi to do różnych konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, deportacja i zakaz wjazdu do Polski na określony czas.

Aby uzyskać Pozwolenie na pracę, musisz najpierw znaleźć pracodawcę, który zatrudni Cię na terenie Polski. MAGFIN, jako lider na rynku usług w zakresie uzyskiwania Zezwoleń dla cudzoziemców, pomoże w przygotowaniu dokumentów i załatwieniu formalności.

Formularz kontaktowy
w celu uzyskania ZEZWOLENIA NA PRACĘ

 •  

Zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez MAGFIN

Jak zrobić Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

W Polsce istnieją różne rodzaje Pozwoleń na pracę. W tym tymczasowe, stałe, sezonowe, dla pracowników delegowanych oraz dla osób prowadzących firmę. Aby uzyskać Zezwolenie, należy wypełnić wniosek poprawnie i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.

Nasza wyspecjalizowana kadra właśnie tym się zajmuje. Wypełniamy wniosek oraz składamy go do właściwego Urzędu. W przypadku potrzeby, dostarczamy brakujące dokumenty w odpowiedzi na wezwanie urzędu. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Pomożemy na każdym etapie postępowania!

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • Paszport,
 • Pozwolenie na pobyt,
 • Umowę,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Wypis z rejestru itp.

O Pozwolenie na pracę może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tej pracy.

Oczekiwanie na uzyskanie Zezwolenia na pracę trwa od kilku dni do kilku miesięcy. W zależności od rodzaju i sytuacji indywidualnej.

Wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy z Państwem od początku do otrzymania decyzji.

Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy i stwierdza:

 • Pracodawca,
 • Stanowisko i rodzaj pracy, jaką cudzoziemiec ma wykonywać u danego pracodawcy,
 • Miejsca wykonywania pracy,
 • Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca (za godzinę, miesiąc lub rok),
 • Rodzaj umowy – np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itd.,
 • Wymiar czasu pracy (wymiar etatu) lub ilość godzin pracy w miesiącu,
 • Okres ważności Zezwolenia.

Przedłużenie Zezwolenia na pracę cudzoziemca – jak to zrobić?

Pracownik, który chce kontynuować swoją pracę legalnie, musi przedłużyć ważność swojego Pozwolenia. Rozszerzenie wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim, pracodawca musi złożyć wniosek o przedłużenie Zezwolenia na pracę w odpowiednim terminie. Wniosek ten powinien zawierać pełne i aktualne informacje na temat pracownika oraz miejsca pracy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zatrudnienia cudzoziemca. Również informacje o tym, jakie umiejętności i kwalifikacje posiada pracownik, które są niezbędne do wykonywania pracy.
Warto pamiętać, że przedłużenie Zezwolenia na pracę odmawiano, gdy pracownik nie spełnił wszystkich warunków wymaganych do wykonywania pracy w Polsce. Lub gdy pracodawca naruszył polskie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Dlatego też, przed złożeniem wniosku, warto skonsultować się z naszymi specjalistami. Ważne jest, aby upewnić się, że pracownik spełnia wszystkie wymagania.

Zezwolenia na pracę w Polsce (typu A, B, C, D, E, S)

 • A – Odnosi się do cudzoziemców, którzy będą pracować na terenie RP oraz mają podpisaną umowę z podmiotem, siedzibę którego na terytorium Polski (zezwolenie na prace typu A).
 • B – Odnośnie do obcokrajowców, którzy będą pełnić funkcje w zarządzie osoby prawnej zarejestrowanej w Polsce (zezwolenie na pracę typu B).
 • C – W odniesieniu do osób z zagranicy, którzy są delegowani do oddziału lub zakładu firmy zagranicznej na terytorium Polski. Na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym (zezwolenie na pracę typu C).
 • D – Odnosi się do cudzoziemców, którzy są delegowani do Polski w celu świadczenia tymczasowych i okazjonalnych usług dla pracodawcy zagranicznego. Który nie ma oddziału ani zakładu na terenie Polski (usługa eksportowa).
 • E – W odniesieniu do cudzoziemców, którzy są delegowani do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy. W innym celu niż wskazany w zezwolenie na pracę: typ B, C lub D.
 • S – Odnośnie do cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę na terenie Polski przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w ramach działalności uznanych za sezonowe (Zezwolenie sezonowe).

Jakie są koszty związane z ubieganiem się o Pozwolenie na pracę?

Podczas składania wniosku należy uiścić odpowiednią opłatę. Kwoty te zależą od długości okresu zatrudnienia oraz od rodzaju Zezwolenia:

 1. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesiące opłata wynosi 50 zł.
 2. Natomiast przy zatrudnieniu na okres dłuższy niż 3 miesiące opłata wzrasta do 100 zł.
 3. Jeśli chodzi o Zezwolenie na pracę typu D, skierowane do cudzoziemców delegowanych na teren Polski w celu realizacji usługi eksportowej. Opłata wynosi 200 zł.

Zatrudnienie cudzoziemca bez Zezwolenia — Czy warto łamać polskie prawo?

Brak Pozwolenia na pracę cudzoziemca niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla samego pracownika, jak i dla jego pracodawcy. W myśl obowiązujących przepisów, cudzoziemcy podejmują pracę w Polsce tylko wtedy, gdy posiadają ważne Zezwolenie na pracę.
Inaczej, jego pobyt i praca w Polsce jest nielegalna. W takiej sytuacji pracownik naraża się na poważne kary finansowe i administracyjne, sprawa zakończy się deportacją z Polski i wpisaniem na listę osób niepożądanych. Ponadto, taka osoba nie ma prawa do świadczeń socjalnych i zdrowotnych, a także nie jest objęta ubezpieczeniem.
Konsekwencje braku Zezwolenia na pracę dotyczą również pracodawcy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę bez ważnego Zezwolenia na pracę, to pracodawca naraża się na wysokie kary finansowe oraz na problemy z organami kontrolnymi. Ponadto, taki pracownik nie jest objęty ubezpieczeniem, co w razie wypadku przy pracy doprowadzi do poważnych konsekwencji.
Dlatego przed podjęciem pracy w Polsce należy upewnić się, czy posiada się odpowiednie Pozwolenie na pracę oraz czy praca, którą się podejmuje, jest legalna!
Mamy nadzieję, że informacje na naszej stronie pomogą Ci zrozumieć, jak ważne jest posiadanie Zezwolenie na prace dla obcokrajowca w Polsce i jakie są konsekwencje jego braku. Warto skorzystać z pomocy naszych fachowców, którzy zrobią wszystko, aby proces ubiegania się przebiegał sprawnie i bezproblemowo.

Dlaczego warto skorzystać z oferty firmy MAGFIN?

Firma MAGFIN oferuje swoim klientom konkurencyjne ceny za usługi uzyskiwania Zezwoleń na pracę. Współpracując z nami, klienci mają pewność, że koszty będą minimalne, a proces wnioskowania sprawny i skuteczny. Właśnie dlatego coraz więcej klientów wybiera firmę MAGFIN jako swojego partnera w uzyskiwaniu Pozwoleń na pracę dla swoich pracowników.
Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę w Polsce. Nasz zespół ekspertów w dziedzinie administracji jest zawsze gotowy, aby pomóc i doradzić w każdej kwestii.
Dlatego, jeśli szukasz ekspertów w dziedzinie Zezwoleń na pracę w Polsce, to firma MAGFIN jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc!

Firma MAGFIN z powodzeniem działa na rynku od 2011 roku!

Zdobyła w tym czasie bogate doświadczenie w dziedzinie uzyskiwania Zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nasi eksperci doskonale znają procedury i wymagania formalne.
W MAGFIN nie traktujemy naszych klientów jak kolejnych numerów w kolejce. Każdy klient jest traktowany indywidualnie, w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem. Nasze podejście opiera się na słuchaniu potrzeb klientów i doradzaniu im najlepszych rozwiązań, które pozwolą uzyskać Zezwolenie na pracę w Polsce. Ze względu na to, że cudzoziemcowi trudno jest samodzielnie zrozumieć polskie ustawodawstwo, w przystępny sposób wyjaśnimy klientowi możliwości. Szybkie i sprawnie przeprowadzone procesy ubiegania się o Zezwolenia na pracę są zawsze priorytetem dla firmy MAGFIN.

Nie tylko osoby indywidualne korzystają z naszych usług, ale również firmy, które zatrudniają cudzoziemców. W naszej ofercie znajduje się kompleksowa obsługa firm w zakresie uzyskiwania Zezwoleń na pracę dla pracowników spoza UE. Posiadamy referencje od wielu firm, którym zapewniamy wsparcie i profesjonalną obsługę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu Zezwolenia na pracę w Polsce, to skorzystaj z usług firmy MAGFIN!

Strona Zezwolenie na pobyt stały — jednolity wniosek - MAGFIN

Strona Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - MAGFIN