Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych – jeśli średnia ilość transakcji jest na poziomie ilości dokumentów miesięcznie. Powyżej limitu dokumentów (w miesiącu) każdy zapis księgowy z raportu kasowego i wyciągu bankowego wynosi 2,00 zł.

Obsługa księgowa — cennik miesięczny

Książka Przychodów i Rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

ilość dokumentów w miesiącu cena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 dokumentów

do 25 dokumentów

do 30 dokumentów

do 40 dokumentów

do 50 dokumentów

200,00 PLN/mies. (netto)*

250,00 PLN/mies. (netto)

300,00 PLN/mies. (netto)

400,00 PLN/mies. (netto)

500,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +60,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 17.06.2021 – 30.11.2022 r.

Pełna księgowość
.

ilość dokumentów w miesiącu cena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 dokumentów

do 30 dokumentów

do 40 dokumentów

do 50 dokumentów

500,00 PLN/mies. (netto)*

550,00 PLN/mies. (netto)

650,00 PLN/mies. (netto)

800,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +150,00 PLN/mies (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 17.06.2021 – 30.11.2022 r.

Książka Przychodów i Rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

do 20 dokumentów w miesiącu — 200,00 PLN/mies. netto*

do 25 dokumentów w miesiącu — 250,00 PLN/mies. netto

do 30 dokumentów w miesiącu — 300,00 PLN/mies. netto

do 40 dokumentów w miesiącu — 400,00 PLN/mies. netto

do 50 dokumentów w miesiącu — 500,00 PLN/mies. netto

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +60,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 17.06.2021 – 30.11.2022 r.

Pełna księgowość

do 20 dokumentów w miesiącu — 500,00 PLN/mies. netto*

do 30 dokumentów w miesiącu — 550,00 PLN/mies. netto

do 40 dokumentów w miesiącu — 650,00 PLN/mies. netto

do 50 dokumentów w miesiącu — 800,00 PLN/mies. netto

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +60,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 17.06.2021 – 30.11.2022 r.

*Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw firmy od strony finansowo-księgowej.

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie w zakresie podatków.

Konsultacje

Konsultacja — księgowo-podatkowa oraz wybór sposobu opodatkowania firmy — od 300,00 PLN

Pomoc w rejestracji firmy:

          • Działalność Gospodarcza — od 400,00 PLN
          • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — od 900,00 PLN

Pozostałe usługi

Kadry i płace – cennik miesięczny

każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę)
od 65,00 PLN/mies. obsługi kadrowej (netto)

W przypadku wieloskładnikowej listy płac cena ustalana jest indywidualnie.

Wyprowadzanie zaległości

Cennik usług księgowych dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Z uwagi na konieczność stosowania oprogramowania z dostosowaniem do lat minionych (wyprowadzanych zaległości np. do 5 lat wstecz) oraz stosowaniem się do przepisów podatkowych odpowiednio z poprzednich okresów cennik usług księgowych za wyprowadzanie zaległości jest wyższy od bieżącej obsługi księgowej o 20% (liczony od kwoty brutto).

Wyprowadzanie zaległości wymaga niejednokrotnie odtwarzania dokumentacji, korekt deklaracji (m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS), występowania o duplikaty faktur. Zdarza się też że może brakować faktur sprzedaży czy wyciągów bankowych – wtedy czas realizacji usługi jest wydłużony (trzeba wystąpić do kontrahentów o kopię faktury sprzedaży — fajnie jak jest kontakt z nabywcą usługi). Jeśli firma posiada rachunki walutowe lub transakcje z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek rozliczenia różnic kursowych oraz odpowiedniej wyceny do sprawozdania finansowego.

Każda firma jest inna — jednak trzeba się liczyć z tym, że wyprowadzenie zaległości jest bardziej pracochłonna od bieżącej księgowości.

Usługi księgowe, Biuro Rachunkowe, obsługa księgowa, Warszawa

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

ilość lokali cena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 lokali

21-30 lokali

31-40 lokali

41-50 lokali

51-60 lokali

800,00 PLN/mies. (netto)

900,00 PLN/mies. (netto)

1000,00 PLN/mies. (netto)

1200,00 PLN/mies. (netto)

1500,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 60 lokali opłata za każde kolejne 10 +150,00 PLN/mies. (netto)

Windykacja księgowa – przygotowanie wezwania do zapłaty
25,00 PLN/sztuka (netto)
Sprawozdania dodatkowe
w zależności od stopnia pracochłonności od 400,00 PLN/sztuka (netto)
Obsługa lokali użytkowych do 10 lokali 
150,00 PLN/mies. (netto)
Udział w zebraniu wspólnoty
300,00 PLN/zebranie (netto)

Kadry i płace – cennik miesięczny

każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) — od 50,00 PLN/mies. obsługi kadrowej (netto)

W przypadku wieloskładnikowej listy płac cena ustalana jest indywidualnie.

Wyprowadzanie zaległości

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Z uwagi na konieczność stosowania oprogramowania z dostosowaniem do lat minionych (wyprowadzanych zaległości np. do 5 lat wstecz) oraz stosowaniem się do przepisów podatkowych odpowiednio z poprzednich okresów cennik usług księgowych za wyprowadzanie zaległości jest wyższy od bieżącej obsługi księgowej o 20% (liczony od kwoty brutto).

Wyprowadzanie zaległości wymaga niejednokrotnie odtwarzania dokumentacji, korekt deklaracji (m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS), występowania o duplikaty faktur. Zdarza się też że może brakować faktur sprzedaży czy wyciągów bankowych – wtedy czas realizacji usługi jest wydłużony (trzeba wystąpić do kontrahentów o kopię faktury sprzedaży — fajnie jak jest kontakt z nabywcą usługi). Jeśli firma posiada rachunki walutowe lub transakcje z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek rozliczenia różnic kursowych oraz odpowiedniej wyceny do sprawozdania finansowego.

Każda firma jest inna — jednak trzeba się liczyć z tym, że wyprowadzenie zaległości jest bardziej pracochłonna od bieżącej księgowości.

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

do 20 lokali — 800,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

21-30 lokali — 900,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

31-40 lokali — 1000,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

41-50 lokali — 1200,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

51-60 lokali — 1500,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

powyżej 60 lokali opłata za każde kolejne 10 +150,00 PLN/mies. (netto)

Windykacja księgowa — przygotowanie wezwania do zapłaty — 25,00 PLN/sztuka (netto)

Sprawozdania dodatkowe — w zależności od stopnia pracochłonności od 400,00 PLN/sztuka (netto)

Obsługa lokali użytkowych — do 10 lokali — 150,00 PLN/mies. (netto)

Udział w zebraniu wspólnoty — 300,00 PLN/zebranie (netto)

Cennik: usług księgowych – Przykład:

Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej  składających się z 160 lokali, w tym 10 lokali użytkowych wynosi 4 000,00 PLN.

Nie pobieramy opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw dla Spółdzielni Mieszkaniowych jak dla Wspólnot Mieszkaniowych od strony podatkowej oraz finansowo-księgowej.

Uwaga:

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej usługi księgowe świadczone są z dojazdem do klienta — mile widziana praca zdalna, a przynajmniej jej część np. księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu.

Księgowanie dokumentów odbywa się na programie czynszowym oraz księgowym naszego KLIENTA.