Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych – jeśli średnia ilość transakcji jest na poziomie ilości dokumentów miesięcznie. Powyżej limitu dokumentów (w miesiącu) każdy zapis księgowy z raportu kasowego i wyciągu bankowego wynosi 2,00 zł.

Obsługa księgowa — cennik miesięczny

Książka Przychodów i Rozchodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

ilość dokumentów w miesiącucena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 dokumentów

do 25 dokumentów

do 30 dokumentów

do 40 dokumentów

do 50 dokumentów

300,00 PLN/mies. (netto)*

380,00 PLN/mies. (netto)

460,00 PLN/mies. (netto)

540,00 PLN/mies. (netto)

620,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +80,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Pełna księgowość

ilość dokumentów w miesiącucena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 dokumentów

do 30 dokumentów

do 40 dokumentów

do 50 dokumentów

600,00 PLN/mies. (netto)*

700,00 PLN/mies. (netto)

880,00 PLN/mies. (netto)

1.060,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +180,00 PLN/mies (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Książka Przychodów i Rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

do 20 dokumentów w miesiącu — 300,00 PLN/mies. netto*

do 25 dokumentów w miesiącu — 380,00 PLN/mies. netto

do 30 dokumentów w miesiącu — 460,00 PLN/mies. netto

do 40 dokumentów w miesiącu — 540,00 PLN/mies. netto

do 50 dokumentów w miesiącu — 620,00 PLN/mies. netto

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +80,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Pełna księgowość

do 20 dokumentów w miesiącu — 600,00 PLN/mies. netto*

do 30 dokumentów w miesiącu — 700,00 PLN/mies. netto

do 40 dokumentów w miesiącu — 880,00 PLN/mies. netto

do 50 dokumentów w miesiącu — 1.060,00 PLN/mies. netto

powyżej 50 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie +180,00 PLN/mies. (netto)

Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

*Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw firmy od strony finansowo-księgowej.

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie w zakresie podatków.

Konsultacje

Konsultacja — księgowo-podatkowa oraz wybór sposobu opodatkowania firmy — od 400,00 PLN

Pomoc w rejestracji firmy:

  • Działalność Gospodarcza — od 500,00 PLN
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — od 1.000,00 PLN

Pozostałe usługi

Kadry i płace – cennik miesięczny

każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę)
od 80,00 PLN/mies. obsługi kadrowej (netto)

W przypadku wieloskładnikowej listy płac cena ustalana jest indywidualnie.

Wyprowadzanie zaległości

Cennik usług księgowych dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Z uwagi na konieczność stosowania oprogramowania z dostosowaniem do lat minionych (wyprowadzanych zaległości np. do 5 lat wstecz) oraz stosowaniem się do przepisów podatkowych odpowiednio z poprzednich okresów cennik usług księgowych za wyprowadzanie zaległości jest wyższy od bieżącej obsługi księgowej o 20% (liczony od kwoty brutto).

Wyprowadzanie zaległości wymaga niejednokrotnie odtwarzania dokumentacji, korekt deklaracji (m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS), występowania o duplikaty faktur. Zdarza się też że może brakować faktur sprzedaży czy wyciągów bankowych – wtedy czas realizacji usługi jest wydłużony (trzeba wystąpić do kontrahentów o kopię faktury sprzedaży — fajnie jak jest kontakt z nabywcą usługi). Jeśli firma posiada rachunki walutowe lub transakcje z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek rozliczenia różnic kursowych oraz odpowiedniej wyceny do sprawozdania finansowego.

Każda firma jest inna — jednak trzeba się liczyć z tym, że wyprowadzenie zaległości jest bardziej pracochłonna od bieżącej księgowości.

Usługi księgowe, Biuro Rachunkowe, obsługa księgowa, Warszawa

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

ilość lokalicena netto za miesiąc obsługi księgowej

do 20 lokali

21-30 lokali

31-40 lokali

41-50 lokali

51-60 lokali

1.600,00 PLN/mies. (netto)

2.000,00 PLN/mies. (netto)

2.400,00 PLN/mies. (netto)

2.800,00 PLN/mies. (netto)

3.200,00 PLN/mies. (netto)

powyżej 60 lokali opłata za każde kolejne 10 +400,00 PLN/mies. (netto)

Windykacja księgowa – przygotowanie wezwania do zapłaty
50,00 PLN/sztuka (netto)
Sprawozdania dodatkowe
w zależności od stopnia pracochłonności od 700,00 PLN/sztuka (netto)
Obsługa lokali użytkowych do 10 lokali 
500,00 PLN/mies. (netto)
Udział w zebraniu wspólnoty
600,00 PLN/zebranie (netto)

Kadry i płace – cennik miesięczny

każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) — od 50,00 PLN/mies. obsługi kadrowej (netto)

W przypadku wieloskładnikowej listy płac cena ustalana jest indywidualnie.

Wyprowadzanie zaległości

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Z uwagi na konieczność stosowania oprogramowania z dostosowaniem do lat minionych (wyprowadzanych zaległości np. do 5 lat wstecz) oraz stosowaniem się do przepisów podatkowych odpowiednio z poprzednich okresów cennik usług księgowych za wyprowadzanie zaległości jest wyższy od bieżącej obsługi księgowej o 20% (liczony od kwoty brutto).

Wyprowadzanie zaległości wymaga niejednokrotnie odtwarzania dokumentacji, korekt deklaracji (m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS), występowania o duplikaty faktur. Zdarza się też że może brakować faktur sprzedaży czy wyciągów bankowych – wtedy czas realizacji usługi jest wydłużony (trzeba wystąpić do kontrahentów o kopię faktury sprzedaży — fajnie jak jest kontakt z nabywcą usługi). Jeśli firma posiada rachunki walutowe lub transakcje z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek rozliczenia różnic kursowych oraz odpowiedniej wyceny do sprawozdania finansowego.

Każda firma jest inna — jednak trzeba się liczyć z tym, że wyprowadzenie zaległości jest bardziej pracochłonna od bieżącej księgowości.

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

do 20 lokali — 1.600,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

21-30 lokali — 2.000,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

31-40 lokali — 2.400,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

41-50 lokali — 2.800,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

51-60 lokali — 3.200,00 PLN/mies. obsługi księgowej (netto)

powyżej 60 lokali opłata za każde kolejne 10 +400,00 PLN/mies. (netto)

Windykacja księgowa — przygotowanie wezwania do zapłaty — 50,00 PLN/sztuka (netto)

Sprawozdania dodatkowe — w zależności od stopnia pracochłonności od 700,00 PLN/sztuka (netto)

Obsługa lokali użytkowych — do 10 lokali — 500,00 PLN/mies. (netto)

Udział w zebraniu wspólnoty 600,00 PLN/zebranie (netto)

Cennik: usług księgowych – Przykład:

Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej  składających się z 120 lokali, w tym 10 lokali użytkowych oraz 5 osób na liście płac, wynosi 6.500,00 PLN.

Nie pobieramy opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw dla Spółdzielni Mieszkaniowych jak dla Wspólnot Mieszkaniowych od strony podatkowej oraz finansowo-księgowej.

Uwaga:

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej usługi księgowe świadczone są z dojazdem do klienta — mile widziana praca zdalna, a przynajmniej jej część np. księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu.

Księgowanie dokumentów odbywa się na programie czynszowym oraz księgowym naszego KLIENTA.