Świadczymy kompleksowe usługi w pełnym zakresie obsługi księgowej, a także wyprowadzanie zaległości w księgowości i podatkach.

Na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych od Klienta za poprzednie okresy sprawozdawcze (miesiące, kwartały, lata) dokonujemy ponownego ich księgowania w oparciu o obowiązujące w tych okresach przepisy prawa podatkowego i bilansowego, sporządzania deklaracji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń rocznych w przypadku osób fizycznych. Wyprowadzanie zaległości jest konieczne w różnych przypadkach tj:

  • samodzielne prowadzenie ksiąg,
  • błędne rozliczenia podatkowe,
  • utrata zapisów księgowych,
  • brak bieżącego prowadzenia ksiąg.

Tym co nas wyróżnia jest nie tylko skuteczność działania, ale przede wszystkim fachowa obsługa księgowa. Warszawa jest siedzibą wielu solidnych biur rachunkowych, ale niewiele z nich stara się, podobnie jak my, edukować klientów z zakresu zarządzania finansami.
Wyprowadzanie zaległości

Wyprowadzanie zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) – oszczędzamy Państwu stresów i kłopotów związanych z:

  • oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności,
  • wykonaniem harmonogramu działań,
  • uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości,
  • wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji,
  • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
  • protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej jednostce.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Otrzymują od nas Państwo wsparcie w formie spotkań konsultacyjnych i rozmów telefonicznych.

W naszej ofercie znajdą Państwo również  możliwość wysyłki deklaracji w formie elektronicznej.

Wyprowadzanie zaległości

Usługa wysyłki e-deklaracji wymaga  udzielenia pełnomocnictwa UPL-1. Zarówno udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jak i sama usługa wysłania jest nieodpłatna.

Pełnomocnictwa (UPL-1) zwolnione jest z opłaty skarbowej.