Kosztorys powykonawczy jest szczególnym przykładem kosztorysów budowlanych. Jak sama jego nazwa wskazuje, tworzy się go nie przed, a po zakończeniu budowy. Zaletą kosztorysów powykonawczych jest to, że zawsze są zgodne z rzeczywistymi inwestycjami, bowiem zestawiają one faktycznie poniesione koszty. Kosztorys powykonawczy wykorzystuje się nie jako kalkulację, która ma ocenić opłacalność oraz kosztowność danej inwestycji, lecz zestawienie poniesionych wydatków.

Kosztorys powykonawy to kalkulacja dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy bądź np. zmienił się zakres robot wtedy jest sporządzany dla wykonawcy po wykonaniu prac.

Doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry gwarantują sprawne, rzetelne i terminowe wykonanie każdego przyjętego zlecenia.