Spółki prawa handlowego oraz osoby, które posiadają osobowość prawną – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne opłacają podatek dochodowy od osób prawnych – CIT (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Płacą podatek w jednej wysokości bez względu na osiągane dochody, wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej działalności (19%).

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) również zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego. Mają oni do wyboru jedną z następujących form opodatkowania:

  • zasady ogólne – wg skali podatkowej 18% i 32%,
  • podatek liniowy – 19%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,

Na wybór odpowiedniej formy opodatkowania podatnik ma czas:

  • do 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku osób kontynuujących prowadzenie działalności,
  • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym to dokonuje wyboru formy opodatkowania – w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • do rozpoczęcia prowadzenia działalności, w przypadku karty podatkowej lub do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach – jeżeli forma opodatkowania nie została wybrana we wniosku o wpis do CEIDG.

W myśl przepisów, wybraną formę opodatkowania należy stosować przez cały dany rok podatkowy. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, gdzie zmiana formy opodatkowania w ciągu roku jest możliwa, a nawet konieczna. Są to sytuacje, kiedy podatnik z mocy przepisów ustawowych traci prawo do rozliczania się wybraną przez niego formą opodatkowania. Gdy podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania przychodów z działalności, powinien najpóźniej do 20 stycznia nowego roku podatkowego, od którego ma nastąpić zmiana w rozliczaniu, zgłosić zmianę.

Gdy przedsiębiorca wybierze już odpowiednią dla siebie formę opodatkowania, pozostaje jeszcze kwestia wyboru sposobu odprowadzania podatku. Jest to ważne, ponieważ może istotnie wpływać na płynność finansową podatnika.

I tak oto istnieją następujące sposoby płacenia podatku dochodowego:

  • miesięcznie,
  • kwartalnie (pozwala niekiedy odroczyć termin płatności podatku), lub
  • w formie uproszczonej.

Doradzamy jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania dla firm.