PESEL to skrót od „Podstawowy Elektroniczny System Ewidencji Ludności”. Jest on stosowany w Polsce jako numer identyfikacyjny dla każdej osoby zameldowanej na terenie kraju. Rejestr służy do gromadzenia podstawowych informacji identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Numeru PESEL muszą obowiązkowo posiadać wszyscy obywateli Polski, a także niektórzy cudzoziemcy.

Czym jest ten numer w Polsce i po co jest potrzebny?

To unikalny identyfikator, który jest przypisywany każdej osobie fizycznej zamieszkałej na terenie kraju. To 11-cyfrowy identyfikator numeryczny jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Polski PESEL jest potrzebny do wielu czynności, takich jak otwarcie rachunku bankowego, uzyskanie opieki medycznej czy rozliczanie się z podatków.

Od kiedy w Polsce nadawane są numery?

PESEL został w Polsce wprowadzony w 1979 roku jako jednoznaczny identyfikator osoby fizycznej. Sam numer pozwala na określenie daty urodzenia, oraz płci danej osoby. Zawiera też unikalny ciąg cyfr, co umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie każdej osoby w kraju.

Gdzie jest PESEL na dowodzie i karcie pobytu?

Znajduje się na dowodzie osobistym, który jest jednym z najważniejszych dokumentów tożsamości w Polsce. W nowych dowodach osobistych jest na górze drugiej strony, na lewo od kodu kreskowego.  Znajdziemy go również na karcie pobytu, także na drugiej stronie dokumentu, tym razem po lewej stronie na środku.

Numer PESEL na dowodzie osobistym MAGFIN

Jakie dane są zawarte w rejestrze?

Rejestr PESEL to zbiór podstawowych danych osobowych obywateli. Każda osoba zamieszkała w Polsce ma swój unikalny numer , który zawiera wiele informacji o jej życiu. W rejestrze znajdują się takie dane, jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, informacje o rodzicach oraz o małżonku (jeśli jest), a także informacje o zatrudnieniu i ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ważnym aspektem rejestru jest ochrona prywatności. Dane osobowe są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych. I mogą być udostępniane tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak wykonywanie obowiązków służbowych przez organy państwowe.

PESEL dla cudzoziemców: podstawa prawna i zastosowanie

Podstawa prawna wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Według przepisów tej ustawy, obcokrajowcy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, mają prawo otrzymać numer PESEL. Jeśli cudzoziemiec, który mieszka w Polsce, zamelduje się na pobyt powyżej 30 dni, automatycznie dostanie PESEL. Jeśli nie może zameldować się, a jakiś urząd wymaga posiadania numeru, należy złożyć wniosek o nadanie wraz z podstawą prawną podaną przez ten urząd. 

Są również inne podstawy na mocy których obcokrajowiec może wystąpić o nadanie PESELu. Przykładowo w okresie obowiązywania specustawy wprowadzonej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r., obywatele Ukrainy spełniający pewne kryteria, mogą otrzymać numer PESEL ze statusem UKR.

Numer PESEL dla dziecka cudzoziemca jest również bardzo ważny. Ponieważ posiadanie umożliwia korzystanie z opieki medycznej, edukacji oraz innych usług publicznych. W przypadku dzieci cudzoziemców, które urodziły się w Polsce, nadanie numeru jest obowiązkowe.

Wyjaśnijmy na początku że cudzoziemiec który nie urodził się w Polsce nie musi posiadać numeru PESEL. Tylko urodzony w Polsce otrzymuje go automatycznie z urzędu jak każdy Polak.

Jednak bez PESELU:

nie ma możliwości dostępu do niektórych świadczeń czy uzyskania zaświadczeń i rozliczeń z US (Urząd Skarbowy) lub z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej czy załatwiać sprawy z urzędami elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego, którego założenie również wymaga posiadania numeru PESEL.

Są również szczególne przypadki, przykładowo na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500+. Przysługuje im także prawo do świadczenia Dobry Start, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego czy dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku. PESEL może również okazać się niezbędny, kiedy wjazd obywatela Ukrainy do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną podczas kontroli na granicy. 

Nadanie numeru ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych w Polsce.

Nie każdy cudzoziemiec wie, że pracującym w Polsce niezbędne jest nadanie numer PESEL.

PESEL niezbędny jest między innymi do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Chętnie pomożemy Ci w uzyskaniu .

Nadanie PESEL online przez MAGFIN

Jak uzyskać? 

To pytanie zadaje sobie wiele osób, zwłaszcza tych, którzy dopiero co przyjechali do Polski. Numer PESEL jest bowiem jednym z podstawowych dokumentów, którym posługuje się polskie społeczeństwo.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania — w urzędzie gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. 

Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (na przykład: paszport) do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś urząd (na przykład: ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru

Czy można zmienić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana numeru PESEL jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku pomyłki w pierwotnym nadaniu numeru.

Kto nie ma numeru PESEL?

Nie jest wymagany od osób, które nie mają polskiego obywatelstwa lub nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

Ile trwa nadanie numeru?

Proces nadania numeru PESEL może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obciążenia w urzędzie.

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL — po rozpatrzeniu sprawy dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Gdzie wyrobić?

PESEL można otrzymać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Co to jest nowy numer PESEL?

Nowy numer PESEL to numer nadawany osobom, które nie mają jeszcze tego dokumentu lub konieczna jest zmiana numeru z różnych powodów.

Jak zmienić numer?

Jak już wspomnieliśmy, zmiana numeru PESEL jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. W takim przypadku polecamy kontakt z biurem MAGFIN w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury.

Jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca bez meldunku?

W przypadku cudzoziemców niemogących zameldować się w Polsce na wystarczający okres, proces uzyskania numeru PESEL jest nieco bardziej skomplikowany. Może być konieczne okazanie dodatkowych dokumentów, np. zezwolenia lub umowy.

Jakie są wymagania dla otrzymania numeru?

Wymagane dokumenty zależą od indywidualnej sytuacji, ale zazwyczaj potrzebne są: dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania oraz ewentualne dodatkowe dokumenty.

Warto pamiętać, że posiadanie numeru PESEL jest niezbędne w wielu sytuacjach życiowych, takich jak składanie wniosków o dowód osobisty, paszport, otrzymanie pożyczki czy założenie konta bankowego.

Dlatego warto pamiętać, że każdy z nas powinien dbać o swoje dane osobowe oraz ich bezpieczeństwo, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z ich nielegalnym wykorzystaniem.

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy

Ten Numer dla obywatela Ukrainy służy m.in. do zarejestrowania legalnego pobytu na terenie Polski. Numer identyfikacyjny z dopiskiem UKR (nazywany też PESEL UKR) umożliwia obywatelowi Ukrainy korzystanie ze świadczeń zapewnionych na mocy specustawy ukraińskiej. PESEL jest również konieczny do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy. Ponadto samo zatrudnienie Ukraińca z nadanym numerem PESEL jest łatwiejsze.

Warto zaznaczyć, że w czasie składania wniosku, obywatel Ukrainy musi złożyć odciski palców. Obowiązek ten nie obejmuje dzieci poniżej 12 roku życia i osób, które nie mają fizycznej możliwości złożenia odcisków palców.

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Jej przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Nowelizacja ustawy wprowadza do art. 4 regulującego nadawanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na podstawie art. 2 ust. 1) oraz termin na złożenie wniosku w tej sprawie. Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy specjalnej wniosek ten należy złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski. 

Opłaty urzędowe

Usługa jest bezpłatna.

W czym możemy pomóc

Uzyskanie numeru PESEL jest bardzo ważne, ponieważ jest on niezbędny w wielu sytuacjach, takich jak zakup nieruchomości, założenie konta bankowego, uzyskanie ubezpieczenia czy rozliczenie się z podatku. Jeśli szukasz ekspertów w dziedzinie uzyskiwania numeru PESEL, warto zwrócić się o pomoc do firmy MAGFIN.

MAGFIN to profesjonalna firma, która oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu numeru PESEL na terenie Polski. Nasza firma zajmuje się procesem całościowo od złożenia wniosku aż do uzyskania samego numeru. Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na nieporozumienia związane z uzyskaniem PESEL, warto skorzystać z usług biura MAGFIN.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z użyteczności posiadania numeru PESEL żyjąc w Polsce. Bez tego numeru wiele czynności jest utrudnionych lub wręcz niemożliwych do wykonania. Dlatego warto już teraz zadbać o uzyskanie PESELu i skontaktować się z namiw celu uzyskania pomocy w tym procesie.

Jeśli chcesz uzyskać PESEL i potrzebujesz profesjonalnej pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z firmą MAGFIN już dzisiaj. Nasi eksperci pomogą Ci na każdym etapie uzyskiwania numeru PESEL, abyś mógł skorzystać z wszystkich możliwości, jakie daje życie w Polsce. Nie czekaj, zadzwoń już teraz.

Strona Opinia starosty - MAGFIN

Strona Karta Polaka - MAGFIN