Firmy, które chciałyby pozyskać dotację z Unii Europejskiej ze względu na złożoność postępowania i zaawansowane procedury rozliczania prac budowlanych lub remontowych rezygnują z tej formy finansowania. Przedsiębiorcy ograniczają się jedynie do zakupów maszyn, urządzeń i oprogramowania. Powszechnie uważa się że roboty budowlane z udziałem dotacji są niezbędne tylko przy dużych inwestycjach. Okazuje się jednak, że nawet niewielki remont można uzyskać dofinansowanie ze środków UE. Wtedy pojawia się potrzeba przygotowania prawidłowego kosztorysu inwestorskiego.

W przypadku robót budowlanych nadrzędną sprawą jest prawidłowe określenie wartości prac robót budowlanych i remontowych a także montażowych. Ustalenie wartości tych prac dokonywane jest wyłącznie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Od kilku lat nasze biuro kosztorysowe z powodzeniem opracowuje kosztorysy inwestorskie przeznaczone do wniosków o dofinansowanie m.in. z Unii Europejskiej, a także dla potrzeb uzyskania kredytu inwestycyjnego itp.

Kosztorysy inwestycyjne opracowywane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami.

Kosztorysy inwestycyjne wykonywane jest na programie komputerowym typu Norma Pro.

Sporządzamy kosztorysy inwestycyjne:

  • kosztorysy dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę domu,
  • kosztorysy dla osób ubiegających się o dotacje unijne,
  • wykonanie przedmiaru i obmiaru na obiekcie,
  • zestawienia kosztów inwestycji,
  • aktualizacje kosztorysów według aktualnych stawek,
  • weryfikacja merytoryczna  w tym: sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych.

Każde zlecenie wyceniamy w sposób indywidualny.

Kosztorysy inwestycyjne są sporządzane w oparciu projekty budowlane lub wykonawcze dostarczane przez klienta oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robot.