Kosztorys ofertowy

Logo firmy MAGFIN


Kosztorys ofertowy jest jednym z kosztorysów budowlanych tworzonych i przedkładanych przez wykonawcę starającym się o pozyskanie zlecenia ogłaszanego w przetargu.

Wykonawca uwzględnia aktualny stan obiektu, wykorzystuje dostępną dokumentację i obmiar robót, w celu przedstawienia proponowanej ceny, za którą zgadza się przyjąć zlecenie. Kosztorys ofertowy tworzy się najczęściej do udziału w konkursach przetargowych na wykonanie prac dotyczących obiektów użyteczności publicznej, a także innych podmiotów gospodarczych.

Ogłoszenie przetargu wraz z  udostępnieniem dokumentacji oraz przedmiaru robót pozwala na zapoznanie się z ofertami firm remontowo – budowlanych  biorących w nim udział i wybranie najkorzystniejszej oferty.

Warto także posiadać własny kosztorys inwestorski, który pozwoli na poznanie szacunkowego kosztu przedsięwzięcia. Umożliwi to podjęcie odpowiedniej decyzji w sprawie wyboru wykonawcy. Jeżeli wykonawca podaje wartości dużo niższe niż te zawarte w posiadanym kosztorysie inwestorskim należy dokładnie sprawdzić jego ofertę lub wybrać inną.
Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dany wykonawca nie zaniża cen materiałów można zlecić odpowiedniej firmie weryfikację kosztorysu.
Tworzymy dla naszych klientów kosztorys ofertowy, który pomaga wygrywać przetargi. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów, jednakże w dalszym ciągu chcemy się doskonalić.
W realizacji założonych celów pomagają nam doświadczeni oraz wykształceni specjaliści, którzy decydują o naszej przewadze konkurencyjnej.
W miarę możliwości staramy się doradzać optymalne, możliwe do wykonania rozwiązania, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!