Cennik: obsługa cudzoziemców

charakter usług koszt obsługi od

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zezwolenie na pracę każdego typu

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt stały

Wiza (dodatkowe dokumenty)

Zaproszenie

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, odwołanie w razie negatywnej decyzji)

400,00 PLN

700,00 PLN

900,00 PLN

1 000,00 PLN

1 800,00 PLN

500,00 PLN

400,00 PLN

300,00 PLN

150,00 PLN

250,00 PLN

250,00 PLN

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — od 400,00 PLN

Zezwolenie na pracę każdego typu — od 700,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) — od 900,00 PLN

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE — od 1 000,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały — od 1 800,00 PLN

Wiza (dodatkowe dokumenty) — od 500,00 PLN

Zaproszenie — od 400,00 PLN

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych — od 300,00 PLN

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS — od 150,00 PLN

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek — od 250,00 PLN

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, odwołanie w razie negatywnej decyzji) — od 250,00 PLN

Dla klientów indywidualnych niebędących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami brutto.
Dla klientów będących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami netto.
Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu.

Zadzwoń już dziś! Promocje nie trwają wiecznie.