Cennik: obsługa cudzoziemców – Zakres świadczonych usług – ważne informacje – promocje

charakter usług koszt obsługi od

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy*

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę każdego typu

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) — promocja do 30.09.2022

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity)

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt stały

Wiza (dodatkowe dokumenty)

Zaproszenie

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek

Konsultacja — legalizacja pobytu

Konsultacja — sposób wyboru opodatkowania firmy

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków, odwołanie w razie negatywnej decyzji)

200,00 PLN

400,00 PLN

700,00 PLN

900,00 PLN

1 300,00 PLN

1 200,00 PLN

1 500,00 PLN

1 800,00 PLN

700,00 PLN

400,00 PLN

300,00 PLN

150,00 PLN

300,00 PLN

300,00 PLN

300,00 PLN

350,00 PLN

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy* — 200,00 PLN

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — od 400,00 PLN

Zezwolenie na pracę każdego typu — od 700,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) promocja do 30.09.2022 — od 900,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) — od 1 300,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności) — od 1 200,00 PLN

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE — od 1 500,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały — od 1 800,00 PLN

Wiza (dodatkowe dokumenty) — od 700,00 PLN

Zaproszenie — od 400,00 PLN

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych — od 300,00 PLN

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS — od 150,00 PLN

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek — od 300,00 PLN

Konsultacja — legalizacja pobytu — od 300,00 PLN

Konsultacja — sposób wyboru opodatkowania firmy — od 300,00 PLN

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, odwołanie w razie negatywnej decyzji) — od 350,00 PLN

Cennik: obsługa cudzoziemców – ważne informacje

* możliwość negocjacji ceny powyżej 5 powiadomień dla jednego pracodawcy

Dla klientów indywidualnych niebędących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami brutto.
Dla klientów będących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami netto.
Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu.

Zadzwoń już dziś! Promocje nie trwają wiecznie.

Cennik: obsługa cudzoziemców, karta pobytu, jednolity wniosek, legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wiza 

Formularz kontaktowy


  •  

Usługi dla Ukraińców

Usługi dla obywateli Ukrainy (wg przepisów specustawy) 1 osoba + kolejna osoba
  • przygotowanie wniosku 300,00 zł. jednorazowo
    (300,00 PLN dla osób z Ukrainy, które wjechały do Polski od 24.02.2022 r.)
  • przygotowanie i wysłanie wniosku 500+
    (500,00 PLN miesięcznie na każde dziecko)
  • przygotowanie i wysłanie wniosku “Na start”
    (300,00 PLN na dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego*)
300,00 PLN +50,00 PLN
konsultacje z zakresu należnych świadczeń, prawa pobytu i podejmowania pracy dla obywatela/ki Ukrainy od 150,00 PLN

+50,00 PLN

pomoc w założeniu działalności gospodarczej dla obywatela/ki Ukrainy od 250,00 PLN ———-

* wniosek można złożyć od 1 lipca do 30 listopada każdego roku