Cennik: obsługa cudzoziemców – Zakres świadczonych usług – ważne informacje – promocje

charakter usług koszt obsługi od

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy*

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę każdego typu

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) — promocja do 31.07.2023

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity)

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt stały

Karta Polaka (dla obywateli Ukrainy i Białorusi)

Zezwolenie na pobyt stały ze względu na posiadanie Karty Polaka

Wiza (zależy od obywatelstwa)

Wiza (dodatkowe dokumenty)

Zaproszenie

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek

Konsultacja — legalizacja pobytu

Konsultacja — sposób wyboru opodatkowania firmy

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków, odwołanie w razie negatywnej decyzji)

Pomoc w rejestracji firmy:

+ Działalność Gospodarcza

+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

250,00 PLN

700,00 PLN

1.000,00 PLN

1 600,00 PLN

1 800,00 PLN

1 400,00 PLN

1 600,00 PLN

1 800,00 PLN

1 600,00 PLN

1 600,00 PLN

3 000,00 PLN

700,00 PLN

800,00 PLN

400,00 PLN

200,00 PLN

300,00 PLN

400,00 PLN

400,00 PLN

500,00 PLN

:

500,00 PLN

1.000,00 PLN

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy* — 250,00 PLN

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — od 700,00 PLN

Zezwolenie na pracę każdego typu — od 1000,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) promocja do 31.01.2023 — od 1.600,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek jednolity) — od 1 800,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności) — od 1 400,00 PLN

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE — od 1 600,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały — od 1 800,00 PLN

Karta Polaka (dla obywateli Ukrainy i Białorusi) — od 1 600,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały ze względu na posiadanie Karty Polaka— od 1 600,00 PLN

Wiza (zależy od obywatelstwa)  — od 3 000,00 PLN

Wiza (dodatkowe dokumenty) — od 700,00 PLN

Zaproszenie — od 800,00 PLN

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych — od 400,00 PLN

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS — od 200,00 PLN

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek — od 300,00 PLN

Konsultacja — legalizacja pobytu — od 400,00 PLN

Konsultacja — sposób wyboru opodatkowania firmy — od 400,00 PLN

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, odwołanie w razie negatywnej decyzji) — od 500,00 PLN

Pomoc w rejestracji firmy:

 • Działalność Gospodarcza — od 500,00 PLN
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — od 1000,00 PLN

Cennik: obsługa cudzoziemców – ważne informacje

* możliwość negocjacji ceny powyżej 5 powiadomień dla jednego pracodawcy

Dla klientów indywidualnych niebędących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami brutto.
Dla klientów będących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami netto.
Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu.

Zadzwoń już dziś! Promocje nie trwają wiecznie.

Cennik: obsługa cudzoziemców, karta pobytu, jednolity wniosek, legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wiza 

Formularz kontaktowy


 •  

Usługi dla Ukraińców

Usługi dla obywateli Ukrainy (wg przepisów specustawy) 1 osoba + kolejna osoba
 • przygotowanie wniosku 300,00 zł. jednorazowo
  (300,00 PLN dla osób z Ukrainy, które wjechały do Polski od 24.02.2022 r.)
 • przygotowanie i wysłanie wniosku 500+
  (500,00 PLN miesięcznie na każde dziecko)
 • przygotowanie i wysłanie wniosku “Na start”
  (300,00 PLN na dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego*)
500,00 PLN +100,00 PLN
konsultacje z zakresu należnych świadczeń, prawa pobytu i podejmowania pracy dla obywatela/ki Ukrainy od 300,00 PLN

+100,00 PLN

pomoc w założeniu działalności gospodarczej dla obywatela/ki Ukrainy od 500,00 PLN ———-

* wniosek można złożyć od 1 lipca do 30 listopada każdego roku