Wycena naszych usług odpowiada jakości ich wykonania, naszej wiedzy i znajomości przepisów. Nasza firma ma bardzo wysokie wskaźniki efektywności, uzyskujemy pozytywne decyzje z urzędów i otrzymujemy dokumenty, o które występujemy. Mamy doświadczenie we współpracy z urzędami wojewódzkimi, urzędami pracy i starostwami powiatowymi w całej Polsce, znamy też wewnętrzne procedury w różnych urzędach i możemy od razu składać wniosek ze wszystkimi pożądanymi załącznikami, co przyspiesza sam proces. Działamy wyłącznie w przypadkach, kiedy wiemy, że rzeczywiście możemy coś dla Klienta osiągnąć, dlatego nie przyjmujemy zleceń przed zapoznaniem się z dokumentami.

Co wpływa na cenę?

Na Cennik: Obsługa cudzoziemców wpływa też fakt, że w naszej firmie w podanej cenie mają Państwo cały proces, Klient nie musi opłacać kolejnych „dodatkowych usług” w trakcie procesu ani nie musi dodatkowo płacić za przygotowywanie dokumentów itp. Zajmujemy się całą procedurą aż do otrzymania przez klienta decyzji. Nie przyjmujemy również hurtowych zleceń od klientów zagranicznych, którym zależy tylko na złożeniu wniosku, a niekoniecznie na pozytywnej decyzji dla każdej osoby.

Nasze ceny są adekwatne do wykonywanych usług i nie wyróżniają się specjalnie na tle lokalnego rynku. Wyróżniamy się natomiast jakością pracy.

Cennik: obsługa cudzoziemców – Zakres świadczonych usług – ważne informacje – promocje

charakter usługkoszt obsługi od

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy*

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę typu A i S

Zezwolenie na pracę typu B

Zezwolenie na pracę typu C, D i E

Wniosek jednolity (Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę)

Zezwolenie na pobyt czasowy (prowadzenie firmy)

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Rejestracja pobytu obywatela UE powyżej 3 miesięcy

Zezwolenie na pobyt stały

Karta Polaka (dla obywateli Ukrainy i Białorusi)

Karta Polaka (Przedłużenie ważności dla obywateli Ukrainy i Białorusi)

Zezwolenie na pobyt stały ze względu na posiadanie Karty Polaka

Obywatelstwo Polskie (uznanie za obywatela)

Obywatelstwo Polskie (nadanie obywatelstwa)

Wiza (zależy od obywatelstwa)

Wiza (dodatkowe dokumenty)

Zaproszenie

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL

Pomoc w uzyskaniu Profilu Zaufanego lub meldunku

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, uzupełnienie braków merytorycznych)

Dodatkowa wizyta w Urzędzie

Odwołanie (dla klienta MAGFIN)

Zapoznanie się z nową sprawą i odwołanie (w zależności od decyzji i ilości czasu)

Wymiana lub wydanie Karty Pobytu

Pomoc w rejestracji firmy:

+ Działalność Gospodarcza (w tym rejestracja do VAT, ZUS i aktualizacja CEIDG)

+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym rejestracja do VAT, ZUS, NIP-8)

250,00 PLN

800,00 PLN

1000,00 PLN

1600,00 PLN

2500,00 PLN

2600,00 PLN

3000,00 PLN

1800,00 PLN

2600,00 PLN

1500,00 PLN

3000,00 PLN

3500,00 PLN

1800,00 PLN

2800,00 PLN

6800,00 PLN

8000,00 PLN

5300,00 PLN

1700,00 PLN

1800,00 PLN

500,00 PLN

300,00 PLN

500,00 PLN

500,00 PLN

700,00 PLN

400,00 PLN

1700,00 PLN

2700,00 PLN

1300,00 PLN

:

900,00 PLN

2000,00 PLN

Zakres świadczonych usług – ważne informacje – promocje

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy* — 250,00 PLN

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — od 800,00 PLN

Zezwolenie na pracę typu A i S — od 1000,00 PLN

Zezwolenie na pracę typu B — od 1600,00 PLN

Zezwolenie na pracę typu C, D i E — od 2500,00 PLN

Wniosek jednolity (Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę)od 2 600,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy (prowadzenie firmy) — od 3 000,00 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności)od 1 800,00 PLN

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE — od 2 600,00 PLN

Rejestracja pobytu obywatela UE powyżej 3 miesięcy — od 1 500,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały — od 3 000,00 PLN

Karta Polaka (dla obywateli Ukrainy i Białorusi) — od 3 500,00 PLN

Karta Polaka (Przedłużenie ważności dla obywateli Ukrainy i Białorusi) — od 1 800,00 PLN

Zezwolenie na pobyt stały ze względu na posiadanie Karty Polaka— od 2 800,00 PLN

Obywatelstwo Polskie (uznanie za obywatela) — od 6 800,00 PLN

Obywatelstwo Polskie (nadanie obywatelstwa) — od 8 000,00 PLN

Wiza (zależy od obywatelstwa)  — od 5 300,00 PLN

Wiza (dodatkowe dokumenty) — od 1 700,00 PLN

Zaproszenie — od 1 800,00 PLN

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych — od 500,00 PLN

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS — od 300,00 PLN

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL  od 500,00 PLN

Pomoc w uzyskaniu Profilu Zaufanego lub meldunku — od 500,00 PLN

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, uzupełnienie braków merytorycznych) — od 700,00 PLN

Dodatkowa wizyta w Urzędzie — od 400,00 PLN

Odwołanie (dla klienta MAGFIN) — od 1700,00 PLN

Zapoznanie się z nową sprawą i odwołanie (w zależności od decyzji i ilości czasu) — od 2700,00 PLN

Wymiana lub wydanie Karty Pobytu — od 1300,00 PLN

Pomoc w rejestracji firmy:

  • Działalność Gospodarcza (w tym rejestracja do VAT, ZUS i aktualizacja CEIDG) — od 900,00 PLN
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym rejestracja do VAT, ZUS, NIP-8) — od 2000,00 PLN

Cennik: obsługa cudzoziemców – ważne informacje

* możliwość negocjacji ceny powyżej 5 powiadomień dla jednego pracodawcyCennik legalizacji w Polsce cudzoziemców - MAGFIN

Dla klientów indywidualnych niebędących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami brutto.
Dla klientów będących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami netto.
Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu.

Zadzwoń już dziś!

Formularz kontaktowy


  •  

W przypadku każdego Klienta decydującego się na współpracę z nami w pierwszej kolejności zapoznajemy się z aktualnymi dokumentami i decyzjami dotyczącymi pobytu i pracy w Polsce, a po sprawdzeniu czy rzeczywiście możemy wykonać zlecaną usługę, wystawimy fakturę proformę. Po otrzymaniu dowodu wpłaty przesyłamy spis wszystkich niezbędnych dokumentów oraz spis pytań, na które będziemy potrzebować odpowiedzi.

Jednocześnie wyślemy Państwu do podpisania wszystkie dokumenty tego wymagające, lub zaprosimy na podpisywanie dokumentów do naszego biura w Warszawie. Tryb pracy dostosowujemy do potrzeb Klienta i specyfiki konkretnej sprawy. Działamy również on-line na terenie całej Polski.

Zwróć uwagę!

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji jak najszybciej składamy wnioski (zazwyczaj w ciągu tygodnia, jednak czasem potrzebujemy więcej czasu, dlatego maksymalny termin ustalamy na 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów) i wysyłamy Państwu potwierdzenia ich złożenia, po czym monitorujemy na bieżąco informacje z urzędów i informujemy Klienta o otrzymaniu decyzji.

Podejmujemy się również zleceń do wykonania na cito. W takim przypadku usługa jest wyceniana indywidualnie i jej cena jest wyższa od standardowego cennika usług. Praca pod presją czasu nie stanowi dla nas problemu natomiast nie mamy wpływu na termin wydawania decyzji w urzędzie.

Nie znalazłem usługi w „Cennik: Obsługa cudzoziemców”

Zapytaj!

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN