Zewnętrzna obsługa kadr oraz naliczeń płac jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadrowego. Odpowiednio, częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów.

Kadry i płace zlecone do obsługi przez nasze biuro rachunkowe

naprawdę jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej.
Obsługa księgowo-kadrowa w Warszawie - MAGFIN

Przedstawiamy Państwu kompleksową usługę rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym

 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – odpowiednio sporządzanie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym – w konsekwencji sporządzanie deklaracji PIT

A także prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie dla Zarządu wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzanie kart zasiłkowych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

Z pewnością przejęcie przez nas odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych. A także obniży ponoszone przez Państwa firmę koszty na obsługę kadr i płac oraz dlatego zwiększy poufność danych płacowych.
W końcowej analizie, Kadry i płace zlecone do obsługi firmie zewnętrznej niewątpliwie jest nowoczesnym rozwiązaniem, które może być zastosowane również w Państwa firmie. Naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji kadrowej staną się naszym zadaniem.