Każdego klienta traktujemy indywidualnie.
Zapraszam do współpracy
Magdalena Smędzik

Cennik

Z uwagi na obecną sytuację w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zachęcamy do kontaktu mailowo i telefonicznie. 

Spotkania odbywają się z zachowaniem obostrzeń epidemiologiczno-sanitarnych.

 

Cennik – usługi księgowe

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – cennik miesięczny

oraz

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – cennik miesięczny

 • do 20 dokumentów miesięcznie – 200,00 zł netto*

 • do 25 dokumentów miesięcznie – 250,00 zł netto

 • do 30 dokumentów miesięcznie – 300,00 zł netto

 • do 40 dokumentów miesięcznie – 400,00 zł netto

 • do 50 dokumentów miesięcznie – 500,00 zł netto

 • powyżej 51 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie – 60,00 zł netto

*Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – cennik miesięczny

 • do 20 dokumentów miesięcznie – 500,00 zł netto*

 • do 30 dokumentów miesięcznie – 550,00 zł netto

 • do 40 dokumentów miesięcznie – 650,00 zł netto

 • do 50 dokumentów miesięcznie – 800,00 zł netto

 • powyżej 51 dokumentów opłata za każde kolejne 10 dokumentów miesięcznie – 150,00 zł netto

*Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.

*Oferta ważna dla umów zawieranych w okresie od 17.06.2021 – 30.04.2022 r.

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych warunków współpracy dla obu stron.

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie w zakresie podatków.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych – jeśli średnia ilość transakcji jest na poziomie ilości dokumentów miesięcznie.

Powyżej limitu dokumentów (w miesiącu) każdy zapis księgowy z raportu kasowego i wyciągu bankowego wynosi 2,00 zł.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw firmy (od strony finansowo-księgowej i podatkowej).

KADRY i PŁACE – cennik miesięczny

 •  każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), miesięcznie – 50,00 zł netto

Cennik – Wyprowadzanie zaległości 

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych warunków współpracy dla obu stron.

Z uwagi na konieczność stosowania oprogramowania z dostosowaniem do lat minionych (wyprowadzanych zaległości np. do 5 lat wstecz) oraz stosowaniem się do przepisów podatkowych odpowiednio z poprzednich okresów cennik usług księgowych za wyprowadzanie zaległości jest wyższy od bieżącej obsługi księgowej o 20% i liczony jest od kwoty brutto. 

Wyprowadzanie zaległości wymaga niejednokrotnie odtwarzania dokumentacji, korekt deklaracji (m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS), występowania o duplikaty faktur. Zdarza się też że może brakować faktur sprzedaży czy wyciągów bankowych – wtedy czas realizacji usługi jest wydłużony (trzeba wystąpić do kontrahentów o kopię faktury sprzedaży – fajnie jak jest kontakt z nabywcą usługi). Jeśli firma posiada rachunki walutowe lub transakcje z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek rozliczenia różnic kursowych oraz odpowiedniej wyceny do sprawozdania finansowego. Każda firma jest inna – jednak trzeba się liczyć z tym, że wyprowadzenie zaległości jest bardziej pracochłonna od bieżącej księgowości.

Cennik – Wirtualne biuro

Zakres usług

Pakiety

Start

Standard

Premium

 Adres do rejestracji firmy  Adres do rejestracji firmy  Adres do rejestracji firmy
Adres korespondencyjny Adres korespondencyjny Adres korespondencyjny
Odbiór korespondencji (listy, kurier, paczki – małe) Odbiór korespondencji (listy, kurier, paczki – małe) Odbiór korespondencji (listy, kurier, paczki – małe)
Rejestracja i przechowywanie korespondencji Rejestracja i przechowywanie korespondencji Rejestracja i przechowywanie korespondencji
  Powiadomienia o otrzymanych przesyłkach drogą mailową Powiadomienia o otrzymanych przesyłkach drogą mailową
    Możliwość skanowania i przesyłania skanów pod wskazany adres e-mail
    Przechowywanie korespondencji do 1 miesiąca

Cena miesięczna

100,00

120,00

150,00

Cena płatna z góry za 12 miesięcy

90,00

110,00

140,00

Podany cennik zawiera kwoty netto.

Wirtualne Biuro: 
– dla firm korzystających z usług księgowych opłata naliczana jest miesięcznie

– dla firm niekorzystających z usług księgowych opłata naliczana jest w cyklach trzy-miesięcznych (z góry).

Wirtualny Adres* / Skrytka Pocztowa:
60,00 zł netto tj.: 73,80 zł brutto

*Wirtualny adres dotyczy tylko adresu do korespondencji, bez możliwości rejestracji działalności gospodarczej. Wymagana płatność za 12 miesięcy z góry.

W momencie podpisywania umowy pobieramy od klienta opłatę za abonament na pierwszy miesiąc oraz kaucję wysokości dwumiesięcznego abonamentu, co w przypadku Wirtualnego Biura wynosi: 100,00 zł netto + 2*100,00 zł netto, natomiast w przypadku Wirtualnego Adresu: 60,00 zł netto + 2*60,00 zł netto.

Kaucja jest zwrotna.

USŁUGI DODATKOWE – Wirtualne biuro

Skanowanie poczty – koszt: 1,00 zł netto/strona

Odesłanie poczty – koszt: 15,00 zł netto + opłata pocztowa

Wynajem sali na godziny – koszt 45,00 zł/godz.

Cennik – zezwolenie na pracę, karta pobytu

Promocyjne ceny obowiązują do 31.12.2021 r.

LP. Charakter usług Koszt obsługi od:

1.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

       400,00

2.

Zezwolenie na pracę każdego typu

       700,00

3.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Jednolity wniosek)

       900,00

4.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

    1 000,00

5.

Zezwolenie na pobyt stały

    1 800,00

6.

Wiza (dodatkowe dokumenty)

       500,00

7.

Zaproszenie

       400,00

8.

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

       300,00

9.

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS

        150,00

10.

Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL lub meldunek

        250,00

11.

Dodatkowe opłaty (uzupełnienie braków formalnych, odwołanie w razie negatywnej decyzji)

        250,00

Dla klientów indywidualnych niebędących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami brutto.

Dla klientów będących czynnym podatnikiem VAT podane ceny są wartościami netto.

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu.

 

Cennik –  Spółdzielnie Mieszkaniowe / Wspólnoty Mieszkaniowe 

Koszt obsługi księgowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowej kształtuje się następująco:

do 20 lokali -€ 800,00 zł netto
21- 30 lokali -€ 900,00 zł netto
31- 40 lokali €- 1.000,00 zł netto
41- 50 lokali -€ 1.200,00 zł netto
51- 60 lokali – 1.500,00 zł netto

za kolejne 10 lokali – 150,00 zł netto

Sprawozdanie finansowe roczne – jednomiesięczna obsługa księgowa plus 300,00 zł netto. (formularze do KRS, US).

Windykacja księgowa – przygotowanie wezwania do zapłaty 25,00 zł netto /szt.

Sprawozdania dodatkowe od 400,00 zł netto. w zależności od stopnia pracochłonności.

Obsługa lokali użytkowych do 10 lokali 150,00 zł netto

Udział w zebraniu wspólnoty 300,00 zł netto.

Przykład:

Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej  składających się z 160 -ciu lokali, w tym 10 lokali użytkowych wynosi 4.000,00 zł

Nie pobieramy opłat za rozliczenie raportu kasowego i wyciągów bankowych.

Służymy radą i pomocą przy prowadzeniu spraw dla Spółdzielni Mieszkaniowych jak dla Wspólnot Mieszkaniowych (od strony finansowo-księgowej i podatkowo).

Uwaga:

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej usługi księgowe świadczone są z dojazdem do klienta

– mile widziana praca zdalna, a przynajmniej jej część np. księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu.

Księgowanie dokumentów odbywa się na programie czynszowym oraz księgowym naszego KLIENTA.

 

PROMOCJE

Z przyjemnością informujemy o promocyjnej ofercie** naszych usług księgowych.

Otrzymają Państwo sporządzenie miesięcznych/kwartalnych rachunków wyników GRATIS.

Dla naszych klientów dążących do optymalizacji podatkowej podpowiadamy o korzystnych rozwiązaniach.

Oferta promocyjna* trwa do 30 wrzesień 2021 r.

RABAT za polecenie można uzyskać: poprzez polecenie nas swoim znajomym, z którym podpiszemy umowę, Państwo dostaną na jedno- miesięczną obsługę rabat w wysokości  10 %.

**Promocje nie łączą się ze sobą.

Zapraszamy do spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Wycena usług.

Nazwa firmy:

Rodzaj działalności:

Forma księgowości:

Liczba właścicieli:

Liczba zatrudnionych:

Ilość dokumentów w miesiącu:

Płatnik VAT:

Rozliczenia zagraniczne:

Numer telefonu:

Adres email (wymagane)

Osoba do kontaktu:

Dodatkowe informacje:

captcha
Wpisz kod z obrazka: