Uwaga! Zakładanie firmy – wszystko może się odbyć online!

 1. Rejestracja działalności gospodarczej (JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza)
 2. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Formularz kontaktowy

 •  

Jesteśmy zespołem działającym w biurze MAGFIN Magdalena Smędzik i mamy przyjemność zaoferować Państwu wszechstronną pomoc w założeniu i rejestracji firmy, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Doskonale rozumiemy, że rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić trudne zadanie, zwłaszcza dla osoby z innego kraju, bez znajomości języka polskiego. Polska to dynamicznie rozwijający się kraj o nowoczesnej gospodarce, członek Unii Europejskiej – a jak wiemy, europejskie standardy są bardzo szczegółowo opisywane w licznych aktach, dokumentach i przepisach. Dlatego oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci przejść przez proces tworzenia firmy. Dla nas analiza polskich i europejskich aktów prawnych jest na porządku dziennym. Naszym celem jest szybkie i sprawne założenie Twojej firmy, abyś mógł bez przeszkód rozpocząć działalność w Polsce. Jesteśmy gotowi doradzić najlepsze rozwiązania i sprawić, by ten proces był jak najprostszy i przejrzysty. Wspólnie sprawmy, by Twoja firma odniosła sukces!

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji oraz przeprowadzania zmian w:

 • KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym
 • US – Urzędzie Skarbowym
 • GUS – Głównym Urzędzie Statystycznym
 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jaki rodzaj działalności wybrać?

Oczywiście, o bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów podatkowych, np. z powodu złego wyboru rodzaju działalności przedsiębiorczej. Poniżej opiszemy najczęściej popełniane błędy przy rejestracji firmy w Polsce.

Przedsiębiorczość to forma działalności gospodarczej, która dzieli się na dwa główne rodzaje: indywidualny przedsiębiorca i osoba prawna. Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą, a firmą zależy od wielu czynników, m.in. takich jak wielkość firmy, liczba założycieli i poziom ryzyka, jaki są skłonni podjąć. W Polsce istnieje wiele rodzajów firm.

Z naszą pomocą zarejestrujesz dwa rodzaje działalności gospodarczej:

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (J.d.g.) — nie tworzy osoby prawnej, ale działa we własnym imieniu, odpowiada osobiście za długi i zobowiązania swojej firmy. Może to być dobra opcja dla małej firmy i nie wiąże się z dużymi kosztami prowadzenia działalności.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – najpopularniejszy typ spółki w Polsce. Założyciele nie odpowiadają osobiście za długi spółki, ich odpowiedzialność jest ograniczona jedynie wielkością wkładu.

Dlaczego Sp. z o.o. jest najpopularniejszym rodzajem podmiotu prawnego w Polsce? Jakie są jej zalety w stosunku do innych, takich jak: Spółka Akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, cywilna i inne formy? O tym i innych ważnych sprawach porozmawiamy przy kawie na spotkaniu w naszym przytulnym biurze lub online. Rozważmy teraz typowe nieporozumienia w kwestii rejestracji spółki lub działalności jednoosobowej.

Fatalne błędy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Proces zakładania działalności gospodarczej w RP ma wiele niuansów, nie dziwią więc przypadki pogubienia się w przepisach i stworzenia sobie problemów zamiast zysku. Nieco później opiszemy etapy zakładania firmy, aby oszczędzić Ci niepotrzebnych kłopotów.

Oto kilka typowych błędów, które mogą wystąpić podczas rejestracji firmy w Polsce i ich konsekwencje:

 1. Po pierwsze, niewłaściwy wybór formy prawnej firmy może prowadzić do wysokich stawek podatkowych oraz dodatkowych obowiązków prawnych lub ograniczeń w działalności.
 2. Po drugie, błędne wskazanie kapitału docelowego może spowodować opóźnienie procesu rejestracji spółki lub doprowadzić do braku środków na rozpoczęcie działalności.
 3. Po trzecie, niewłaściwe wskazanie celów i działalności firmy może powodować problemy z uzyskaniem koncesji i pozwoleń na określoną działalność.
 4. Dalej, nieprawidłowe dane właściciela firmy mogą spowodować opóźnienia w procesie rejestracji, a nawet odmowę rejestracji.
 5. Także, złożenie niekompletnych dokumentów może spowodować opóźnienia w procesie rejestracji spółki.
 6. Poza tym równie ważne, niepłacenie podatków i opłat może prowadzić do nałożenia grzywny, strat wynikających z nałożenia karnych odsetek, a nawet zamknięcia firmy.
 7. Na koniec, zły wybór kodu PKD:
 • Kary i sankcje: jeśli wybrany kod działalności nie odpowiada faktycznej działalności Twojej firmy, możesz otrzymać grzywny i sankcje od odpowiednich władz.
 • Problemy ze sprawozdawczością podatkową: niewłaściwie dobrany kod czynności może prowadzić do błędów w sprawozdawczości podatkowej, co może powodować problemy podczas kontroli i pociągać za sobą dodatkowe koszty korygowania błędów.
 • Ograniczenia działalności: wybranie niewłaściwego kodu działalności może ograniczyć Twoją zdolność do angażowania się w określone działania lub uniemożliwić uzyskanie licencji i zezwoleń na określone działania.
 • Strata czasu i zasobów: jeśli musisz zmienić kod działalności, może to wymagać dodatkowego czasu i zasobów, a także prowadzić do dodatkowych kosztów pomocy prawnej i formalności.

Założenie działalności gospodarczej krok po kroku

Krok 1: Wybierz nazwę firmy i formularz

Przede wszystkim wybierz nazwę swojej firmy i zdecyduj, jaką formę przedsiębiorstwa chcesz otworzyć. Zweryfikuj dostępność nazwy w Jednolitym Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji (Krajowy Rejestr Sądowy), aby możliwa była rejestracja znaku towarowego.

Krok 2: Określ cel spółki, jej działalność, wielkość kapitału docelowego i przygotuj dokumenty założycielskie

Zdecyduj, jakie działania będzie prowadziła Twoja firma i jakie będą jej cele. Jaka jest wielkość twojego kapitału docelowego. Na przykład dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5.000 zł (około 1200 euro). Dokumentami organizacji w przypadku Sp. z o.o. będą umowa spółki, statut lub akt notarialny. Dokumenty założycielskie muszą być poświadczone notarialnie z wyjątkiem rejestracji umowy spółki w formie elektronicznej.

Krok 3: Ustal adres firmy i zarejestruj się w urzędzie skarbowym

Także wybierz adres dla swojej firmy i zarejestruj ją w urzędzie skarbowym (KAS).

Krok 4: Otwórz konto bankowe dla swojej firmy w banku zarejestrowanym w Polsce.

Krok 5: Zarejestruj się w CEIDG

Jeśli chcesz zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, musisz zarejestrować się w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz zarejestrować się online lub osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Krok 6: Uzyskaj swój numer rejestracyjny REGON

Tymczasem złóż wniosek o numer rejestracyjny REGON w Rejestrze Osób Prawnych i Przedsiębiorców (Rejestr REGON).

Krok 7: Zdobądź NIP

Potem poproś o numer identyfikacji podatnika (NIP) w urzędzie skarbowym (KAS). W przypadku rejestracji CEiDG nr NIP zostanie nadany samoistnie.

Krok 8: Zarejestruj się w ZUS

Później zgłoś swoją firmę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Krok 9: Wypełnij i złóż wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Tymczasem wypełnij i złóż wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o rejestrację Twojej firmy.

Krok 10: Podpisz umowę z pracownikami

Odpowiednio podpisz umowę z pracownikami, jeśli są już potrzebni w Twojej firmie.

Krok 11: Zapłać niezbędne podatki

Ostatnio: wnieś niezbędne opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem firmy w Polsce.

NA KAŻDYM Z TYCH ETAPÓW:

MOŻESZ ZMARNOWAĆ MNÓSTWO CZASU I DOPUŚCIĆ DO NIEODWRACALNYCH SKUTKÓW — SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ PRZY ZAKŁADANIU FIRMY. UDOWODNIMY, ŻE PROCES MOŻE BYĆ ŁATWY, SZYBKI I PRZYJEMNY!

Po wykonaniu wszystkich tych kroków będziesz gotowy do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Zwróć uwagę!

Rejestracja spółek w Polsce zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju prowadzonej przez nie działalności. Oto kilka przykładów:

Firma budowlana:

podczas tworzenia firmy budowlanej w Polsce należy spełnić określone wymogi prawne. W szczególności firma musi posiadać odpowiednie uprawnienia na prowadzenie działalności budowlanej oraz być wpisana do odpowiednich rejestrów. Niezbędne może być również posiadanie ubezpieczeń w celu ochrony przed możliwym ryzykiem.

Firma transportowa:

aby założyć firmę transportową w Polsce konieczne jest spełnienie wymagań określonych w przepisach państwowych. Firma musi zarejestrować się w rejestrze transportowym oraz uzyskać odpowiednie licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozów.

Firma handlowa:

założenie spółki handlowej lub usługowej w Polsce wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych. Firma musi zarejestrować się w odpowiednich rejestrach, uzyskać niezbędne licencje i zezwolenia na sprzedaż określonych towarów i usług. Może być również wymagane posiadanie magazynów i zawarcie powiązanych umów z dostawcami.

Firma szkoleniowa:

aby zarejestrować firmę szkoleniową w Polsce konieczne jest uzyskanie licencji na świadczenie usług edukacyjnych. Firma musi zarejestrować się w odpowiednich rejestrach i spełnić wszystkie niezbędne wymagania określone w przepisach krajowych, takie jak wymagania dotyczące kadry nauczycielskiej, program szkolenia, warunki szkolenia itp.

Każdy rodzaj spółki w Polsce ma swoje unikalne wymagania rejestracyjne. Dlatego przy wyborze rodzaju działalności należy wziąć pod uwagę wszystkie niezbędne wymagania, które należy spełnić przy rejestracji, aby przynajmniej nie otrzymywać kar zamiast dochodu.

Więc do dzieła! Jak kompleksowo możemy Ci się pomóc w zakładaniu działalności gospodarczej (również online) w całej Polsce?

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Przygotowujemy umowę spółki
 • Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, uchwały, protokoły itp.,
 • Umawiamy spotkanie z notariuszem,
 • Składamy dokumenty w KRS w Warszawie.
 • Prowadzimy usługi księgowe,
 • Świadczymy obsługę kadrowo-płacową,
 • Doradzamy w zakresie wyboru metody opodatkowania,
 • Oferujemy usługi najmu tzw. wirtualnego biura,
 • Obsługujemy przychodzącą korespondencję: odbiór, skanowanie, przesyłanie elektroniczne, oraz np. raz w miesiącu przesyłanie pocztą odebranej korespondencji.

Kompleksowe przeprowadzenie założenia i rejestracji spółki z o.o., usług księgowych oraz wirtualnego biura z możliwością obsługi korespondencji to udogodnienia dla Klienta:

 • Wnioski KRS lub CEiDG przygotowujemy w ustalonym, dogodnym dla Państwa terminie,
 • NIP i REGON dla spółek z o.o. w organizacji uzyskujemy nawet w 3 dni (NIP) i 1 dzień (REGON),
 • Pomagamy przy uzyskaniu numeru VAT oraz VAT UE,
 • Pomagamy przy założeniu rachunku bankowego,
 • Wpisy spółek w KRS przeprowadzamy w terminie nawet kilku dni od dnia złożenia wniosku w KRS.

Korzyści płynące ze współpracy z naszą firmą:

 1. Wycena z góry – naszą usługę wyceniamy z góry w całości; nie zaskoczą Państwa żadne dodatkowe koszty i opłaty. Za usługi wystawiamy faktury VAT.
 2. Gwarancja rzetelności – działamy aż do wydania przez sąd postanowienia w Państwa sprawie. Aktywnie zajmujemy się Państwa sprawą do końca.
 3. Oszczędność czasu– organizujemy podpisanie dokumentów na jednym spotkaniu (możemy również wysłać komplet dokumentów do podpisu emailem — mogą Państwo załatwić sprawę bez wychodzenia z biura). Dokumenty składamy w Państwa imieniu w sądach i urzędach.
 4. Doświadczenie – zaufało nam już kilkaset firm. Mamy nadzieję, że również Państwo nam zaufają!
 5. Ekonomia – staramy się doradzić Państwu najekonomiczniejsze rozwiązania, aby Państwa koszty były możliwie najniższe.

Zwróćmy uwagę na to, że zakładanie firmy, a także jej prowadzenie wymaga dużej wiedzy w zakresie prawa i podatków.

Zakładanie spółki przez internet - MAGFIN

Rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • zakładanie firmy za pośrednictwem systemu S24 jest to najszybsza rejestracja Sp. z o.o. Jej czas na rejestrację to z reguły od 3 do 7 dni roboczych, czasami kilka dni dłużej.

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • zakładanie firmy za pośrednictwem CEiDG jest to najszybsza rejestracja. Jej czas na rejestrację to z reguły od 1 do 3 dni roboczych, czasami kilka dni dłużej.

Strona Uznanie za obywatela polskiego - MAGFIN

Strona Karta Pobytu - MAGFIN