MAGFIN – to pośrednik między pracownikami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami w Polsce, a jej oferta pracy jest aktualizowana na bieżąco.

Znalezienie zatrudnienia w agencji pośrednictwa pracy jest szybsze niż w Urzędzie Pracy, gdzie czas oczekiwania na wolne stanowisko jest znacznie dłuższy.

Bez względu na to, na jakim etapie procesu rekrutacji jesteś,

zawsze możesz liczyć na wsparcie naszej firmy.

Obsługa zatrudnienia cudzoziemców - MAGFIN

Z łatwością znajdziemy pracę dla wysokiej klasy specjalistów oraz osób z najbardziej poszukiwanymi zawodami. Firma oferuje stałe zatrudnienie i elastyczne warunki pracy, rekrutacje stałe i zagraniczne, a także outsourcing pracowników.

MAGFIN oferuje wyszukiwanie i selekcję kandydatów oraz usługi kadrowe i rozliczeniowe dla pracowników. Pracodawcy mogą korzystać z bazy organizacji z różnych dziedzin i korzystać z kosztów wsparcia. Umowa między agencją a pracodawcą określa zakres zadań, w tym wygląd i selekcję kandydatów.

Znajdziemy dla Ciebie idealnego pracownika, który spełni Twoje wymagania i będzie w stanie zwiększyć wartość Twojej firmy.

Agencja pośrednictwa Pracy skupia się na udzielaniu wsparcia bezrobotnym i osobom poszukującym zatrudnienia, aby pomóc im znaleźć pracę o odpowiednich kwalifikacjach. Z kolei pracodawcy mogą liczyć na naszą pomoc w pozyskaniu pracowników o wymaganych umiejętnościach i doświadczeniu.

W ramach naszej działalności poszukujemy ofert pracy i rozpowszechniamy je, korzystając z różnych źródeł, w tym internetowej bazy ofert pracy, której dostęp umożliwia nam minister właściwy do spraw pracy. Pomagamy również pracodawcom w selekcji kandydatów do pracy, dostarczając im cenne informacje na temat potencjalnych pracowników.

Jesteśmy na bieżąco z lokalnym rynkiem pracy i nieustannie monitorujemy jego sytuację oraz przewidywane zmiany. Informujemy o tym zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców, aby pomóc im podjąć trafne decyzje dotyczące rekrutacji lub poszukiwania pracy.

Dlaczego warto wybrać MAGFIN do poszukiwania pracy?

  • dostępność i dobrowolność usług pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • równość, co oznacza, że każdemu bezrobotnemu i osobie poszukującej pracy należy udzielić pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej formy zarobku bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • jawność, co oznacza, że każde zgłoszone wolne miejsce pracy jest udostępniane bezrobotnym i osobom poszukującym pracy.