MAGFIN – to pośrednik między pracownikami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami w Polsce, a jej oferta pracy jest aktualizowana na bieżąco.

Znalezienie zatrudnienia w agencji pośrednictwa pracy jest szybsze niż w Urzędzie Pracy, gdzie czas oczekiwania na wolne stanowisko jest znacznie dłuższy.

Bez względu na to, na jakim etapie procesu rekrutacji jesteś,

zawsze możesz liczyć na wsparcie naszej firmy.

Z łatwością znajdziemy pracę dla wysokiej klasy specjalistów oraz osób z najbardziej poszukiwanymi zawodami. Firma oferuje stałe zatrudnienie i elastyczne warunki pracy, rekrutacje stałe i zagraniczne, a także outsourcing pracowników.

MAGFIN oferuje wyszukiwanie i selekcję kandydatów oraz usługi kadrowe i rozliczeniowe dla pracowników. Pracodawcy mogą korzystać z bazy organizacji z różnych dziedzin i korzystać z kosztów wsparcia. Umowa między agencją a pracodawcą określa zakres zadań, w tym wygląd i selekcję kandydatów.

Znajdziemy dla Ciebie idealnego pracownika, który spełni Twoje wymagania i będzie w stanie zwiększyć wartość Twojej firmy.

Agencja pośrednictwa Pracy skupia się na udzielaniu wsparcia bezrobotnym i osobom poszukującym zatrudnienia, aby pomóc im znaleźć pracę o odpowiednich kwalifikacjach. Z kolei pracodawcy mogą liczyć na naszą pomoc w pozyskaniu pracowników o wymaganych umiejętnościach i doświadczeniu.

W ramach naszej działalności poszukujemy ofert pracy i rozpowszechniamy je, korzystając z różnych źródeł, w tym internetowej bazy ofert pracy, której dostęp umożliwia nam minister właściwy do spraw pracy. Pomagamy również pracodawcom w selekcji kandydatów do pracy, dostarczając im cenne informacje na temat potencjalnych pracowników.
Obsługa zatrudnienia cudzoziemców - MAGFIN

Jesteśmy na bieżąco z lokalnym rynkiem pracy i nieustannie monitorujemy jego sytuację oraz przewidywane zmiany. Informujemy o tym zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców, aby pomóc im podjąć trafne decyzje dotyczące rekrutacji lub poszukiwania pracy.

Dlaczego warto wybrać MAGFIN do poszukiwania pracy?

  • dostępność i dobrowolność usług pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • równość, co oznacza, że każdemu bezrobotnemu i osobie poszukującej pracy należy udzielić pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej formy zarobku bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne;
  • jawność, co oznacza, że każde zgłoszone wolne miejsce pracy jest udostępniane bezrobotnym i osobom poszukującym pracy.