Biuro Rachunkowe MAGFIN doskonale rozumie potrzeby współczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie Pełnej księgowości.

Prowadzimy księgi handlowe dla małych, średnich oraz większych podmiotów gospodarczych, czyli tzw. pełną księgowość.

Według obowiązującego w Polsce prawa, firmy, które w ostatnim roku podatkowym przekroczyły przychody w wysokości 1.200.000,00 EUR, mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Dotyczy to również wszystkich osobowych spółek kapitałowych takich jak spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, a także spółki jawne – bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Pełna rachunkowość - MAGFIN

Księgi Rachunkowe (pełna księgowość):

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów i deklaracji podatku od towarów i usług VAT,
 • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie kontrahentów,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont, schematu obiegu dokumentów itp.,
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
  – bilans,
  – rachunek zysków i strat,
  – informacja dodatkowa,
  – przepływy środków pieniężnych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
 • konsultacje z zakresu rachunkowości.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Jesteśmy niezawodnym i profesjonalnym partnerem w biznesie. Posiadamy bogatą merytorycznie wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie na rynku usług księgowych. Księgowość zlecona naszej firmie to nie tylko wygoda, ale także bezpieczeństwo i wysoka kultura współpracy.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam prace.