Każda z umów zarówno o pracę jak i cywilno – prawne mają skutek podatkowy, a często wiążą się z obowiązkiem rejestrowania osoby zatrudnionej do ZUS.

W zależności od zawartej umowy tj.:

  • o pracę
  • zlecenie
  • o dzieło

pracodawca zobowiązany jest do zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa polskiego. Koszty zatrudnienia wiążą się z różnymi potrąceniami od wynagrodzeń, ZUS, PIT, a także odpowiednio zastosowanymi kosztami uzyskania przychodu (kwotowe: 250,00 zł, 300,00 zł. lub procentowe: 20%, 50%) w zależności od charakteru wykonywanej pracy czy zleconych usług.

Doradzamy, którą formę zatrudnienia wybrać, a także kiedy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, w tym jakie warunki trzeba spełnić w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wybór umowy ma istotny wpływ korzyści ekonomiczne przedsiębiorcy.